Biotehnologija

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024

Kaj je računalo
Kaj je simbolno računanje


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – biotehnologija
Katalog za maturo 2021 velja tudi za leta 2022, 2023, 2024 in 2025.


Stalni katalog naslovov nalog
Katalog naslovov – biotehnologija 2024


Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2023
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2022
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2021
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2020
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2019
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2018
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2017
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2016
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2015
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2014
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2013
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2012
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2011
Splošna matura iz biotehnologije v letu 2010


Ocenjevalni obrazci
Z letom 2019 smo na splošni maturi pri predmetu biotehnologija uvedli elektronsko ocenjevanje, zato k izpitnim polam ne bodo več priloženi ocenjevalni obrazci.

List za odgovore
biotehnologija 2024
 

DPK SM za biotehnologijo
 

Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj