Sodobni ples

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024

Pravila za izvedbo izpitnega nastopa iz predmeta sodobni ples

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – sodobni ples
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.

Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta sodobni ples so opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročilo ne objavi.


Ocenjevalni list:
izpitni nastop


DPK SM za odrske stvaritve


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino. 

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj