Zgodovina in teorija gledališča in filma

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – zgodovina in teorija gledališča in filma
Katalog za maturo 2021 velja tudi za leta 2022, 2023, 2024 in 2025.

Stalni katalog naslovov nalog
Katalog naslovov – Zgodovina in teorija gledališča in filma 2023


Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz zgodovine in teorije gledališča in filma v letu 2023
Splošna matura iz zgodovine in teorije gledališča in filma v letu 2022
Splošna matura iz zgodovine in teorije gledališča in filma v letu 2021
Splošna matura iz  teorije in zgodovine drame in gledališče v letu 2020
Splošna matura iz  teorije in zgodovine drame in gledališče v letu 2019
Splošna matura iz  teorije in zgodovine drame in gledališče v letu 2018
Splošna matura iz  teorije in zgodovine drame in gledališče v letu 2017
Splošna matura iz  teorije in zgodovine drame in gledališče v letu 2016
Splošna matura iz  teorije in zgodovine drame in gledališče v letu 2015
Splošna matura iz  teorije in zgodovine drame in gledališče v letu 2014
Splošno maturo iz predmeta zgodovina in teorija gledališča in filma so do leta 2014 opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročila ne objavi.


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop (izbor dramskih besedil in filmov) 2025 – zgodovina in teorija gledališča in filma
Tematski sklop (izbor dramskih besedil in filmov) 2024 – zgodovina in teorija gledališča in filma


DPK SM za odrske stvaritve in film


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj