Filozofija

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – filozofija
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.

Stalni katalog naslovov nalog
Katalog naslovov – filozofija 2024


Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz filozofije v letu 2023
Splošna matura iz filozofije v letu 2022
Splošna matura iz filozofije v letu 2021
Splošna matura iz filozofije v letu 2020
Splošna matura iz filozofije v letu 2019
Splošna matura iz filozofije v letu 2018
Splošna matura iz filozofije v letu 2017
Splošna matura iz filozofije v letu 2016
Splošna matura iz filozofije v letu 2015
Splošna matura iz filozofije v letu 2014
Splošna matura iz filozofije v letu 2013
Splošna matura iz filozofije v letu 2012
Splošna matura iz filozofije v letu 2011
Splošna matura iz filozofije v letu 2010


DPK SM za filozofijo

Filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente (FNM)

Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj