Grščina

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2023


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2022 – grščina
Katalog za maturo 2022 velja tudi za leto 2023.
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – grščina


Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta grščina so opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročilo ne objavi.


DPK SM za grščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj