Grščina

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – grščina
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.


Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta grščina so opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročilo ne objavi.
 

Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop (izbor književnih besedil) 2024 – grščina
Tematski sklop (izbor književnih besedil) 2025 – grščina


DPK SM za grščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj