Španščina

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2023
Podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2023 – španščina
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2023 – spagnolo (ital.)
Katalog za maturo 2023 velja tudi za leti 2024 in 2025.

Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz španščine v letu 2022
Splošna matura iz španščine v letu 2021
Splošna matura iz španščine v letu 2020
Splošna matura iz španščine v letu 2019
Splošna matura iz španščine v letu 2018
Splošna matura iz španščine v letu 2017
Splošna matura iz španščine v letu 2016
Splošna matura iz španščine v letu 2015
Splošna matura iz španščine v letu 2014
Splošna matura iz španščine v letu 2013
Splošna matura iz španščine v letu 2012
Splošna matura iz španščine v letu 2011
Splošna matura iz španščine v letu 2010


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2023 – španščina
Tematski sklop 2024 – španščina


DPK SM za španščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj