Madžarščina kot materinščina

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – magyar nyelv mint anyanyelv
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – magyar nyelv mint anyanyelv (slo)
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.

Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta madžarščina kot materinščina so opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročilo ne objavi.


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2024 – madžarščina kot materinščina
Priporočena literatura k tematskemu sklopu 2024 in seznam besedil za ustni izpit - književna besedila in seznam gesel za jezikovne naloge
Tematski sklop 2025 – madžarščina kot materinščina
Priporočena literatura k tematskemu sklopu 2025 in seznam besedil za ustni izpit - književna besedila in seznam gesel za jezikovne naloge

DPK SM za madžarščino kot materni jezik


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj