Gradiva

nazaj
 • Nadaljnja usposabljanja 2023

  Posveti o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 8.11.2023, 15.11.2023 in 22.11.2023

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  v mesecu novembru 2023 organiziral Posvete o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Dva posveta sta bila izvedena v živo, en posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Zoom.

  Vabilo

  Posveta, ki je bil izveden 18.11.2023 se je udeležilo 34 udeležencev.
  Posveta, ki je bil izveden 15.11.2023 se je udeležilo  35 udeležencev.
  Posveta, ki je bil izveden 22.11.2023 se je udeležilo  195 udeležencev.

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7, gradivo 8, gradivo 9, gradivo 10

  Nadaljnja usposabljanja za člane komisij in izvajalce – nov zapisnik za vrednotenje osebne zbirne mape

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  v letu 2023 organiziral nadaljnja usposabljanja za člane komisij in izvajalce.

  Izvedli smo 10 nadaljnjih usposabljanj. Usposabljanj se je udeležilo 387 članov komisij z veljavno licenco za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

  Vabilo

  Gradiva nadaljnjega usposabljanja: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4

 • Nadaljnja usposabljanja 2022

  Posveti o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 15.11.2022, 22.11.2022 in 29.11.2022

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  v mesecu novembru 2022 organiziral Posvete o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Dva posveta sta bila izvedena v živo, en posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.
   

  Posveta, ki je bil izveden 15.11.2022 se je udeležilo 45 udeležencev.

  Posveta, ki je bil izveden 22.11.2022 se je udeležilo  34 udeležencev.

  Posveta, ki je bil izveden 29.11.2022s e je udeležilo  205 udeležencev.

  Vabilo posvetov

  Gradivo posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7, gradivo 8

 • Nadaljnja usposabljanja 2021

  Posveta o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 30.11.2021 in 7.12.2021

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  v mesecu novembru 2021 organiziral Posvete o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posveti so bili izvedeni na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams in Zoom.


  Posveta v aplikaciji Microsoft Teams se je udeležilo 193 udeležencev.

  Posveta v aplikaciji Zoom se je udeležilo 122 udeležencev.

  Vabilo posvetov

  Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2gradivo 3gradivo 4gradivo 5gradivo 6gradivo 7gradivo 8gradivo 9

 • Nadaljnja usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2021

  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju slovenskega znakovnega jezika, 28. 1. 2021

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  28.1.2021 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.

  Posveta se je udeležilo 9 udeležencev.

  Vabilo posveta

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4

 • Nadaljnja usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2020

  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zasebnega varovanja, 1. 12. 2020

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  1.12.2020 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.

  Posveta se je udeležilo 30  udeležencev.

  Vabilo posveta

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4


  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju tehnike, urbanizma, gradbeništva, transporta, računalništva, proizvodnih tehnologij in kmetijstva, 3. 12. 2020

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  3.12.2020 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.

  Posveta se je udeležilo 112  udeležencev.

  Vabilo posveta

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4


  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zdravstva, osebnih storitev, izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike, novinarstva in poslovnih ved, 8. 12. 2020

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  8.12.2020 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.

  Posveta se je udeležilo 121  udeležencev.

  Vabilo posveta

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4

 • Nadaljnja usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2019

  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju tehnike, arhitekture, urbanizma, gradbeništva in transporta, 5. 11. 2019

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  5.11.2019 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 53  udeležencev.

  Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Slike posvetov: slika 1, slika 2, slika 3.
   

  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zdravstva in osebnih storitev, 7. 11. 2019

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  7.11.2019 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 49  udeležencev.

  Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Slike posvetov: slika 1, slika 2, slika 3.
   

  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike, novinarstva in poslovnih ved, 12. 11. 2019

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  12.11.2019 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 36  udeležencev. 

  Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Slike posvetov: slika 1, slika 2, slika 3.
   

  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju računalništva, proizvodnih tehnologij in kmetijstva, 14. 11. 2019

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  14.11.2019 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 43  udeležencev.

  Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Slike posvetov: slika 1, slika 2, slika 3.

 • Nadaljnja usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2018

  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju tehnike, arhitekture, urbanizma, gradbeništva in transporta, 13. 11. 2018

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  13.11.2018 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 106  udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zdravstva in osebnih storitev, 15. 11. 2018

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  15.11.2018 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 49  udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.
   

  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike, novinarstva in poslovnih ved, 20. 11. 2018

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  20.11.2018 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 19  udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju računalništva, proizvodnih tehnologij in kmetijstva, 27. 11. 2018

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  27.11.2018 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 39  udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

 • Nadaljna usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2017

  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja tehnike, arhitekture, urbanizma, gradbeništva, transportnih storitev, 9. 11. 2017

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 9.11.2017 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
  Posveta se je udeležilo 66  udeležencev. 

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.
   

  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja zdravstva in osebnih storitev, 14. 11. 2017

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 14.11.2017 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
  Posveta se je udeležilo 70  udeležencev. 

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5.
   

  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike, novinarstva, poslovnih ved, 21. 11. 2017

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 21.11.2017 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
  Posveta se je udeležilo 30  udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja proizvodnih tehnologij, računalništva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, 23. 11. 2017

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 23.11.2017 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
  Posveta se je udeležilo 37  udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7, gradivo 8, gradivo 9.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.

 • Nadaljnja usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2016

  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike in gostinstva, 29. 11. 2016

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 29.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
  Posveta se je udeležilo 34  udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja poslovnih in upravnih ved ter računalništva, 22. 11. 2016

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 22.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
  Posveta se je udeležilo 28  udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja strojništva, varilstva, tehnologije, gradbeništva, prometa, 17. 11. 2016

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 17.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. 
  Posveta se je udeležilo 64 udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja kmetijstva in živilstva, 15. 11. 2016

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 15.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. 
  Posveta se je udeležilo 86 udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7, gradivo 8.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja zasebnega varovanja, 9. 11. 2016

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 9.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
  Posveta se je udeležilo 27 udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja zdravstva, sociale, farmacije in kozmetike, 8. 11. 2016

  Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 8.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. 
  Posveta se je udeležilo 47 udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij s področja medijev, 14. 6. 2016

  Državni izpitni center (Ric) in Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) sta 14.6.2016 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, z delavnico izpolnjevanja obrazcev za preverjanje in potrjevanje NPK.

  Posveta se je udeležilo 7 udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3,gradivo 4.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

 • Nadaljnja usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2015

  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, 27. 10. 2015

  Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 27. 10. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij.

  Posveta se je udeležilo 29 udeležencev.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, Postopek preverjanja in potrjevanje NPK v korakih.

  Galerija slik: slika 1, slika 2.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, 20. 10. 2015

  Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 20. 10. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij.

  Posveta se je udeležilo 28 udeležencev v dopoldanskem in 29  udeležencev v popoldanskem terminu.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, 13. 10. 2015

  Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 13. 10. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij.

  Posveta se je udeležilo 23 udeležencev v dopoldanskem in 29  udeležencev v popoldanskem terminu.

  Gradiva – dopoldanski termin: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

  Gradiva – popoldanski termin (zasebno varovanje): gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, 6. 10. 2015

  Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 6. 10. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij.

  Posveta se je udeležilo 40 udeležencev v dopoldanskem in 19  udeležencev v popoldanskem terminu.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.
   

  Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za izvajalce, 29. 9. 2015

  Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 29. 9. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za izvajalce in svetovalce.

  Posveta se je udeležilo 42 udeležencev v dopoldanskem in 15 udeležencev v popoldanskem terminu.

  Gradiva: gradivo 1, gradivo 2.

 • Nadaljnja usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2014

  Preverjanje in potrjevanje NPK na področju kmetijstva, živilstva poslovnih in upravnih ved, 24. 11. 2014

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.
   

  Preverjanje in potrjevanje NPK na področju zasebnega varovanja, 19. 11. 2014

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.
   

  Preverjanje in potrjevanje NPK na področju računalništva, tehnike, proizvodne tehnologije, transportne storitve, varstva okolja, 18. 11. 2014

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.
   

  Preverjanje in potrjevanje NPK na področju zdravstva, sociale, kozmetike, farmacije 10. 11. 2014

  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.

  Galerija slik:  slika 1slika 2, slika 3.

 • Nadaljnja usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2013

  Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno in strokovno izobraževanje (CPI) v letu 2013 izvedel posvete za posamezna področja NPK, na katere so poleg članov komisij z veljavno licenco vabljeni tudi svetovalci za NPK in izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja, ki so vpisani v register. Namen posveta je bil izpostaviti problematiko preverjanja in potrjevanja omenjenih NPK in s predlaganimi izboljšavami zagotoviti večjo kakovost postopkov preverjanja in potrjevanja NPK. Na posvetih so bile predstavljene tudi predlagane spremembe zapisnikov preverjanja.


  Preverjanje in potrjevanje NPK na področju kozmetike, zdravstva in sociale, 18. 11. 2013

  Preverjanje in potrjevanje NPK na področju tehnike, 19. 11. 2013

  Preverjanje in potrjevanje NPK na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva, 25. 11. 2013

  Preverjanje in potrjevanje NPK na področju storitev, turizma in medijev, 26. 11. 2013

  Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5.

  Gradiva posvetov:

  1. Statistika preverjanj in ugotovitve Ric: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.
  2. Predlagane spremembe zapisnikov: gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.
  3. Posnetki dela komisije: Potrjevanje zbirne mape I., Pisno preverjanje, Praktično preverjanje z ustnim zagovorom I.


  Vprašalniki: člani komisij, izvajalci, svetovalci.

 • Nadaljnja usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2012

  Področje zasebnega varovanja - Ljubljana 12. 6. 2012

  Poročilo posveta
  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2.
   

  Področje NPK romski koordinator in NPK romski pomočnik - Ljubljana, 30. 5. 2012

  Poročilo posveta
  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2.
   

  Področje gradbeništva - Ljubljana, 16. 5. 2012

  Poročilo posveta
  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.
  Navodila za preverjanje in potrjevanje NPK na področju gradbeništva


  Področje gozdarstva - Postojna, 12. 4. 2012

  Poročilo posveta
  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2.
   

  Področje vojaščine - Vrhnika, 5. 3. 2012

  Poročilo posveta
  Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

 • Nadaljnja usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2011
nazaj