Matematika

nazaj

matematika
struktura in opis preizkusa znanja za leto 2024


2023 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2022 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2021 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2020 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje (niso moderirana)

2019 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2018 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2017 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2016 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2015 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2014 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2013 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – italijanska popravljena različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2013 naknadni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica (se ni pisal)
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2012 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2012 naknadni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica (se ni pisal)
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2011 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2011 naknadni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2010 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2010 naknadni rok:
preizkus znanja
navodila za vrednotenje

2009 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2009 naknadni rok:
preizkus znanja
navodila za vrednotenje

2008 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2008 naknadni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2007 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2007 naknadni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2006 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2006 naknadni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

nazaj