Angleščina

nazaj

angleščina po 2. obdobju
Strukture in opisi preizkusov znanja za šolsko leto 2024/2025 bodo objavljeni 2. septembra 2024.

2024 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2023 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
 

2022 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2021 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2020 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje (niso moderirana)

2019 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2018 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2017 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2016 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2015 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2014 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

2013 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2012 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje


2011 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2010 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2009 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2008 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica
preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2007 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2006 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica
navodila za vrednotenje

nazaj