slovensko
home
site map
credits
 

Kletar/kletarka 6210.013.5.1

Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Kletar/kletarka 6210.013.5.1, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.


1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

1.1 Potrjevanje
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
 

1.2 Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Storitev z zagovorom.
 

2. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno rabo energije, materiala in časa,
  •  komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje smernic dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino.

        

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

 Merila 4

3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
primeri vprašanj

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01