slovensko
home
site map
credits
 

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 7828188011

Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 7828188011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

1.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično preverjanje in zagovor

 

2. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

merila 28
 

Izločilna merila

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
  • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo.

 

3. PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
primeri vprašanj

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01