slovensko
home
site map
credits
 

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 8238271011

Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 8238271011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
 

1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

1.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
   

1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Preverjanje poteka pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

 

2. Merila preverjanja

2.1 Pisno preverjanje
  Merila ocenjevanja:

 • točnost odgovorov,
 • strokovnost in zakonitost,
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.

Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.
 

2.2 Ustno preverjanje
 Merila ocenjevanja:

 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

Ustno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 40 %.
 

2.3  Praktično preverjanje z zagovorom

merila 31

Praktično preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.
 

Izločilna merila:

 • nepoznavanje obveznih vsebin načrta varovanja,
 • neobvladovanje praktičnega postopka,
 • nepoznavanje ustreznih načinov kriznega komuniciranja,
 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti osebnega varnostnika,
 • nepoznavanje zakonodaje na področju varovanja,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem.

 

3. PRIMER PISNEGA TESTA

4. PRIMERI NALOGE ZA PREVERJANJE

5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
primeri vprašanj

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01