slovensko
home
site map
credits
 

Oblika in vsebina obrazca poročila izvajalca

 

Izvajalci oddajo Državnemu izpitnemu centru letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za preteklo leto v elektronski obliki preko nacionalnega informacijskega središča do zadnjega delovnega dne v januarju tekočega leta.

Poročilo pripravijo na podlagi poročil članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Obrazec poročila o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
Letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Če izvajalec kljub pozivu Državnega izpitnega centra temu ne predloži letnih poročil o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, se izvede izbris izvajalca iz registra.

 

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
poročilo

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01