slovensko
home
site map
credits
 

Kdo lahko pridobi licenco za člana komisije?
Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi vsak, ki ima:

  • s katalogom strokovnih znanj in spretnosti določeno kvalifikacijo;
  • zadnjih 5 let delovnih izkušenj v stroki;
  • opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog pristojnega strokovnega sveta določi minister.

Dokazilo o usposobljenosti lahko kandidati za člane komisij pridobijo tudi z neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister.


Kakšen je postopek pridobitve licence?
Minister, pristojen za delo, na podlagi javnega razpisa Rica, za vojaške poklice pa na predlog ministra, pristojnega za obrambo, določi listo članov komisij za vsak katalog posebej. Člani so imenovani na listo za štiri leta. Izmed teh članov Ric imenuje komisije za vsako posamezno preverjanje in potrjevanje.
 

Vloga za izdajo licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (pdf)
Vloga za izdajo licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (doc)

Izjava o samoizločitvi (pdf)
Izjava o samoizločitvi (word)
 

Obnovitev licence
Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je potrebno obnoviti vsake 4 leta.

Ker zakon določa, da morajo imeti kandidati za člana komisije vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki, je treba vlogi za obnovitev licence priložiti dokazilo, ki potrjuje zadnje delovne izkušnje.

Vloga za obnovitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (pdf)
Vloga za obnovitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (doc)
 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
pridobitev licence

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01