slovensko
home
site map
credits
 

Povezava do predmetnega izpitnega kataloga 2020
Povezava do predmetnega izpitnega kataloga 2021


DPK PM za mehatroniko
 

izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.


predmaturitetni preizkus 2020
izpitna pola
navodila za ocenjevanje

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
MHT

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01