slovensko
home
site map
credits
 

6. razred

30. november 2020
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2021
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

6. maj 2021
Matematika

10. maj 2021
Tuji jezik

7. junij 2021
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 7. do 9. junija 2021
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

15. junija 2021
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2021
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


9. razred

1. september 2020
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2020
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2021
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

6. maj 2021
Matematika

10. maj 2021
Tretji predmet

1. junij 2021
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 1. do 3. junija 2021
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

9. junija 2021
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2021
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

Koledar NPZ 2020/2021 za šole 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
koledar npz

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01