slovensko
home
site map
credits
 

Državna komisija za vodenje NPZ (DK)
DK skrbi za zanesljivost, učinkovitost in preglednost sistema NPZ, pri čemer sodeluje z Ricem, ZRSŠ in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Njeno sestavo in pristojnosti določata 2. in 3. člen Pravilnika o NPZ v osnovni šoli.

člani
Peter Jenič
dr. Stanka Lunder Verlič
Marko Primožič
mag. Janja Remšak
mag. Mariza Skvarč
dr. Andrejka Slavec Gornik
dr. Mojca Štraus, namestnica predsednika
dr. Janez Vogrinc, predsednik


Predmetne komisije (PK)
Predmetne komisije za posamezne predmete pripravljajo gradivo za izvedbo NPZ, oblikujejo moderirana navodila za vrednotenje nalog ter merila za vrednotenje dosežkov NPZ, sodelujejo z Ricem pri analizi dosežkov NPZ idr. v skladu s 7. členom Pravilnika o NPZ v osnovni šoli.

PK za angleščino
PK za biologijo
PK za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
PK za fiziko
PK za geografijo
PK za glasbeno umetnost
PK za italijanščino
PK za kemijo
PK za likovno umetnost
PK za madžarščino
PK za matematiko
PK za nemščino
PK za slovenščino
PK za šport
PK za tehniko in tehnologijo
PK za zgodovino
PK za nižji izobrazbeni standard
 

PK za angleščino
člani
Ines Jarh
Mojca Jerala - Bedenk
Ruby Mihaela Korelec
mag. Barbara Lesničar
Mina Mazouzi
dr. Karmen Pižorn, predsednica
Tanja Povhe
Darinka Šaubah Kovič
mag. Miha Vrčko
 

PK za biologijo
člani
Valerija Krivec
Simona Slavič Kumer
mag. Bernarda Sopčič
dr. Jelka Strgar, predsednica
 

PK za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
dr. Marinko Banjac
Dejan Kokol
dr. Damjan Mandelc, predsednik
Miša Stržišar
mag. Klavdija Šipuš


PK za fiziko
člani
dr. Jure Bajc, predsednik
Vesna Harej
Danica Mati Djuraki
Samo Zanjkovič
 

PK za geografijo
člani
Bojan Hozjan
Andrej Krumpak
Tinkara Mihačič
dr. Blaž Repe, predsednik
Borut Stojilković
Sandi Šarman


PK za glasbeno umetnost
člani
dr. Inge Breznik
Palmira Klobas Pečnik
Anamarija Krvišek Zavec
Mira Prel
dr. Branka Rotar Pance, predsednica
Zlatka Terlevič
 

PK za italijanščino
člani
Lorena Chirissi
dr. Sergio Crasnich, predsednik
Roberta Kalc
Doriana Kozlovič Smotlak
Marino Maurel
Sonia Mugherli Imperl
Paolo Pozzi
Martina Seražin Mohorčič


PK za kemijo
člani
dr. Iztok Devetak, predsednik
Tjaša Kampos
dr. Stanka Preskar
Violeta Stefanovik


PK za likovno umetnost
člani
dr. Matjaž Duh, predsednik
Vlasta Henigsman
Natalija F. Kocjančič
Andrej Velikonja
 

PK za madžarščino
člani
Valika Balasko
Renata Časar
dr. Anna Forgács
Elizabeta Gaal
Anita Gašpar Tot
Mária Pisnjak, predsednica
Zita Šimonka
Gabrijela Utroša Gönc
Ilona Zadravec Szekeres
 

PK za matematiko
člani
Jerneja Bone
Klavdija Cof Mlinšek
dr. Darjo Felda, predsednik
Aleš Kotnik
Lea Kozel
Alenka Lončarič
Nada Nikolič
Bernardka Pirc
mag. Sonja Rajh
Boštjan Repovž


PK za nemščino
člani
Stanka Emeršič
Renata Jakič
dr. Vesna Kondrič Horvat, predsednica
Monika Krančič
Brigita Lovenjak
Johann Georg Lughofer
Breda Premzl
Marta Trafela
Susanne Volčanšek
 

PK za slovenščino
člani
Nina Bradič
Alenka Fingušt
Mira Hedžet Krkač
dr. Lara Godec Soršak, predsednica
Vanja Jesenek
Vanja Jovičević
mag. Renata More 
Mladen Kopasić
Vladimir Pirc
dr. Alenka Rot Vrhovec
Matejka Trgušek


PK za šport
Špela Bergoč
Zlatka Gasparič
dr. Branko Škof, predsednik
Aleš Tuhtar


PK za tehniko in tehnologijo
člani
Gorazd Fišer
dr. Slavko Kocijančič, predsednik
Samo Lipovnik
Tatjana Vičič


PK za zgodovino
člani
Pia Ernestini
Vojko Kunaver
dr. Dragan Potočnik, predsednik
Marjan Rode
Tatjana Sabo
Elissa Tawitian


PK za nižji izobrazbeni standard
Maja Garbajs
Nada Grčar
Milena Gvardjančič
Danila Hrovat
Janja Križnik
dr. Mojca Lipec Stopar, predsednica
Katja Nađ
Maja Poljanšek
mag. Gregor Skumavc
mag. Aleksander Vališer
Andreja Vouk

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
komisije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01