slovensko
home
site map
credits
 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in starše  2017/2018
Informacije za učence in starše – ital.  2017/2018
Informacije za učence in starše – madž. 2017/2018
 

Izhodišča NPZ v osnovni šoli
Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli 2017/2018
Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli (v pripravi)
Terminološki slovarček NPZ (v pripravi)
Izbiranje tretjih predmetov na nacionalnem preverjanju znanja


Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in informacije o dosežkih pri NPZ za učence 6. in 9. razreda ter starše 2017/2018
Primer dokumenta informacije o dosežkih učencev pri NPZ


Praktičen prikaz izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli ob koncu tretjega obdobja.


Podrobne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjajo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2017/2018 in seznam šol.


E-ocenjevanje pri NPZ 2018
Kratek vodnik po programu e-ocenjevanje pri NPZ
Dodatek h kratkemu vodniku po programu e-ocenjevanje pri NPZ

 

Obvestila Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja
Obvestilo 1. - 13. februar 2014
Obvestilo 2. - 27. marec 2014

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
splošne informacije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01