slovensko
home
site map
credits
 

Letna poročila

Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2019/2020
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2018/2019
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2017/2018
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2016/2017
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2015/2016
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2014/2015
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2013/2014
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2012/2013
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2011/2012
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2010/2011
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2009/2010
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2008/2009
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2007/2008
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2006/2007
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2005/2006
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2004/2005
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2003/2004
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2002/2003
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2001/2002


Opisi dosežkov

Leto 2021
Opisi dosežkov učencev 6. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2021
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)

Opisi dosežkov učencev 9. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2021
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Biologija
Zgodovina
Šport
Naravoslovje (NIS)

Leto 2019
Opisi dosežkov učencev 6. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2019
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)

Opisi dosežkov učencev 9. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2019
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Likovna umetnost
Fizika
Domovinska in državljanska kultura in etika
Družboslovje (NIS)

Leto 2018
Opisi dosežkov učencev 6. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2018
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)

Opisi dosežkov učencev 9. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2018
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Glasbena umetnost
Kemija
Tehnika in tehnologija
Naravoslovje (NIS)

Leto 2017
Opisi dosežkov učencev 6. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2017
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)

Opisi dosežkov učencev 9. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2017
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Biologija
Geografija
Šport
Družboslovje (NIS)

Leto 2016
Opisi dosežkov učencev 6. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2016
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)

Opisi dosežkov učencev 9. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2016
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Fizika
Zgodovina
Likovna umetnost
Naravoslovje (NIS)

Leto 2015
Opisi dosežkov učencev 6. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2015
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)

Opisi dosežkov učencev 9. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2015
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Kemija
Tehnika in tehnologija
Domovinska in državljanska kultura in etika
Družboslovje (NIS)


Leto 2014

Opisi dosežkov učencev 6. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2014
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)

Opisi dosežkov učencev 9. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2014
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Biologija
Fizika
Glasbena umetnost
Naravoslovje (NIS)


Leto 2013
Opisi dosežkov učencev 6. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2013
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)

Opisi dosežkov učencev 9. razreda in specifikacijske tabele preizkusov znanja NPZ 2013
Uvod
Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Geografija
Zgodovina
Tehnika in tehnologija
Družboslovje (NIS)


Leto 2012
Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ 2012
Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ 2012

Leto 2011
Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ 2011
Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ 2011

Leto 2010
Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ 2010
Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ 2010

Leto 2009
Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ 2009
Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ 2009

Leto 2008
Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ 2008
Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ 2008

Leto 2007
Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ 2007
Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ 2007

Leto 2006
Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ 2006
Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ 2006
 

Specifikacijske tabele preizkusov znanja rednega roka

6. razred NPZ 2012
9. razred NPZ 2012


Osnovni statistični podatki

Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2019 – sporočilo za javnost
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2018 – sporočilo za javnost
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2017 – sporočilo za javnost
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2016 – sporočilo za javnost
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2015
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2014
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2013
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2012
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2011
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2010
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2009
Osnovni statistični podatki za učence 6. in 9. razreda na NPZ 2008


Analize anketnih vprašalnikov 

Leto 2021
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2021
Analiza ankete za učitelje ocenjevalce NPZ 2021 za 6. razred
Analiza ankete za učitelje ocenjevalce NPZ 2021 za 9. razred

Leto 2020
NPZ se ni izvajal.

Leto 2019
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2019
Analiza ankete za učitelje ocenjevalce NPZ 2019 za 6. razred
Analiza ankete za učitelje ocenjevalce NPZ 2019 za 9. razred

 

Leto 2018
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2018
Analiza ankete o e-vrednotenju v 6. razredu za učitelje – NPZ 2018
Analiza ankete o e-vrednotenju v 9. razredu za učitelje – NPZ 2018

Leto 2017
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2017
Analiza ankete o e-vrednotenju v 6. razredu za učitelje – NPZ 2017
Analiza ankete o e-vrednotenju v 9. razredu za učitelje – NPZ 2017

Leto 2016
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2016
Analiza anketnega vprašalnika za ravnatelje osnovnih šol – pogosta vprašanja in odgovori – NPZ 2016
Analiza ankete o e-vrednotenju v 6. razredu za učitelje – NPZ 2016
Analiza ankete o e-vrednotenju v 9. razredu za učitelje – NPZ 2016

Leto 2015
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2015
Analiza ankete o e-vrednotenju v 6. razredu za učitelje – NPZ 2015
Analiza ankete o e-vrednotenju v 9. razredu za učitelje – NPZ 2015

Leto 2014
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2014
Analiza ankete o e-vrednotenju v 6. razredu za učitelje – NPZ 2014
Analiza ankete o e-vrednotenju v 9. razredu za učitelje – NPZ 2014
Analiza ankete o e-vrednotenju v 6. razredu za glavne ocenjevalce in pomočnike glavnih ocenjevalcev – NPZ 2014
Analiza ankete o e-vrednotenju v 9. razredu za glavne ocenjevalce in pomočnike glavnih ocenjevalcev – NPZ 2014

Leto 2013
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2013
Analiza ankete o e-vrednotenju za učitelje – NPZ 2013
Analiza ankete o e-vrednotenju za glavne ocenjevalce in pomočnike glavnih ocenjevalcev – NPZ 2013

Leto 2012
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2012

Leto 2011
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2011

Leto 2010
Analiza ankete za ravnatelje – NPZ 2010

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
statistični podatki

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01