slovensko
home
site map
credits
 

Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2020
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2020 pri predmetu ekonomija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2020 pri predmetu geografija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2020 pri predmetu umetnostna zgodovina
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2020 pri predmetu zgodovinaČasi pisanja in dovoljeni pripomočki
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (43. člen Pravilnika o splošni maturi).

Pisni izpit iz maturitetnega predmeta opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. V jesenskem izpitnem roku splošne mature pa lahko kandidati opravljajo izpit iz maturitetnega predmeta tudi v različnih dnevih (32. člen Zakona o maturi). Trajanje posameznih delov izpita je določeno s predmetnim izpitnim katalogom (22. člen Zakona o maturi).

Časi pisanja 2020
Dovoljeni pripomočki 2020

 

SPREMEMBE DATUMOV PISNIH IZPITOV IN PRAKTIČNIH DELOV TER OBDOBJE USTNIH IZPITOV OZIROMA IZPITNIH NASTOPOV V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU SPLOŠNE MATURE 2020 

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2020

30. september 2019
Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2019
Rok za oddajo predprijave
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2020.

31. marec 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

30. april 2020
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

4. maj 2020
Zadnji datum, ki ga ŠMK lahko določi kot rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

Od 18. do 28. maja 2020
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu (prvi termin)

18. maj 2020
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

20. maj 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

21. maj 2020
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

26. maj 2020
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

30. maj 2020
Angleščina

1. junij 2020
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina

2. junij 2020
Filozofija, psihologija, sociologija

3. junij 2020
Biologija

4. junij 2020
Geografija
, Glasbeni stavek – izpitna pola A

5. junij 2020
mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče

6. junij 2020
Matematika

8. junij 2020
Umetnostna zgodovina

9. junij 2020
Nemščina

10. junij 2020
Zgodovina

11. junij 2020
Ruščina
, latinščina, grščina

12. junij 2020
Fizika

15. junij 2020
Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika

16. junij 2020
španščina, francoščina

17. junij 2020
Kemija


Od 26. do 30. junija2020
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu (rezervni termin)

od 15. do vključno 23. junija 2020
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija in 13. junija 2020.

13. julij 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 13. do 15. julija 2020
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

16. julij 2020* Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
* Kandidati bodo poleg svojih rezultatov dostopali tudi do svoje izpitne dokumentacije.

 

Jesenski izpitni rok splošne mature 2020

14. julij 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2020
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2020
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

20. avgust 2020
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli

24. avgust 2020
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2020
Matematika

26. avgust 2020
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2020
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2020
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2020
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

31. avgust 2020
Glasbeni stavek – izpitna pola A

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 1. september 2020
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2020
Ustni izpiti mature

3. september 2020
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

6. september 2020
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

17. september 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

17. - 19. septembra 2020 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo  

21. september 2020 Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

14. januar 2020
Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2019

Tematski sklopi
1. oktober 2019 in 4. februar 2020
Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2021

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
maturitetni koledar

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01