slovensko
home
site map
credits
 

Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2019
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2019 pri predmetu ekonomija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2019 pri predmetu geografija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2019 pri predmetu umetnostna zgodovina
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2019 pri predmetu zgodovinaČasi pisanja in dovoljeni pripomočki
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (43. člen Pravilnika o splošni maturi).

Pisni izpit iz maturitetnega predmeta opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. V jesenskem izpitnem roku splošne mature pa lahko kandidati opravljajo izpit iz maturitetnega predmeta tudi v različnih dnevih (32. člen Zakona o maturi). Trajanje posameznih delov izpita je določeno s predmetnim izpitnim katalogom (22. člen Zakona o maturi).

Časi pisanja 2019
Dovoljeni pripomočki 2019

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2019

15. november 2018
Rok za oddajo predprijave

30. marec 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

16. april 2019
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2019
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

7. maj 2019
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)

14. maj 2019
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

19. maj 2019
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2019
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

Od 9. do 23. maja 2019
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

16. maj 2019
Glasbeni stavek – izpitna pola A

29. maj 2019
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)

30. maj 2019
Filozofija, psihologija, sociologija

31. maj 2019
Biologija

1. junij 2019
Angleščina

3. junij 2019
Geografija

4. junij 2019
mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče

5. junij 2019
Umetnostna zgodovina

6. junij 2019
Nemščina, francoščina**

7. junij 2019
Zgodovina

8. junij 2019
Matematika

10. junij 2019
Kemija

11. junij 2019
Ruščina
, latinščina, grščina

12. junij 2019
Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika,

13. junij 2019
španščina

14. junij 2019
Fizika

**OPOMBA: Datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine na spomladanskem izpitnem roku 2019 je 6. 6. 2019.

od 13. do vključno 22. junija 2019
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2019.

11. julij 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

14. julij 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. do 26. julija 2019
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski izpitni rok splošne mature 2019

12. julij 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2019
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

24. avgust 2019
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2019
Matematika

27. avgust 2019
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2019
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2019
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2019
Glasbeni stavek – izpitna pola A

31. avgust 2019
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

30. avgust in 2. september 2019
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Praktični del izpita
Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

4. september 2019
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

Od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2019
Ustni izpiti mature

17. september 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

20. september 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 23. do 30. septembra 2019
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

14. januar 2020
Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2018

Tematski sklopi
3. oktober 2018 in 5. februar 2019
Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2020

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
maturitetni koledar

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01