slovensko
home
site map
credits
 

podatki o izpitu za leto 2022


predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2016 – filozofija
Popravek k predmetnemu izpitnemu katalogu za splošno maturo 2016 – filozofija
Katalog za maturo 2016 velja tudi za leta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023.


stalni katalog naslovov nalog
katalog naslovov – filozofija 2022


poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz filozofije v letu 2020
Splošna matura iz filozofije v letu 2019
Splošna matura iz filozofije v letu 2018
Splošna matura iz filozofije v letu 2017
Splošna matura iz filozofije v letu 2016
Splošna matura iz filozofije v letu 2015
Splošna matura iz filozofije v letu 2014
Splošna matura iz filozofije v letu 2013
Splošna matura iz filozofije v letu 2012
Splošna matura iz filozofije v letu 2011
Splošna matura iz filozofije v letu 2010


ocenjevalni obrazci
filozofija 2020


DPK SM za filozofijo


izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

spomladanski izpitni rok 2021
jesenski izpitni rok 2021
spomladanski izpitni rok 2020
jesenski izpitni rok 2020
spomladanski izpitni rok 2019
jesenski izpitni rok 2019
spomladanski izpitni rok 2018
jesenski izpitni rok 2018
spomladanski izpitni rok 2017
jesenski izpitni rok 2017
spomladanski izpitni rok 2016

jesenski izpitni rok 2016
spomladanski izpitni rok 2015
jesenski izpitni rok 2015
spomladanski izpitni rok 2014
jesenski izpitni rok 2014
spomladanski izpitni rok 2013
jesenski izpitni rok 2013
spomladanski izpitni rok 2012
jesenski izpitni rok 2012
spomladanski izpitni rok 2011

jesenski izpitni rok 2012
spomladanski izpitni rok 2010
jesenski izpitni rok 2010
spomladanski izpitni rok 2009
jesenski izpitni rok 2009
spomladanski izpitni rok 2008
jesenski izpitni rok 2008
spomladanski izpitni rok 2007
jesenski izpitni rok 2007
spomladanski izpitni rok 2006
jesenski izpitni rok 2006
spomladanski izpitni rok 2005
jesenski izpitni rok 2005
spomladanski izpitni rok 2004
jesenski izpitnirok 2004


Filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente (FNM)
Posamezni članki oz. letniki revije FNM zaradi avtorskih pravic v elektronski obliki niso objavljeni.

fnm 1995 1, platnice
fnm 1995 2-3, platnice
fnm 1995 4, platnice
fnm 1996 1, platnice
fnm 1996 2, platnice
fnm 1996 3, platnice
fnm 1996 4, platnice
fnm 1997 1, platnice
fnm 1997 2, platnice
fnm 1997 3-4, platnice
fnm 1998 1, platnice
fnm 1998 2, platnice
fnm 1998 3-4, platnice
fnm 1999 1-2, platnice
fnm 1999 3-4, platnice
fnm 2000 1-2, platnice
fnm 2000 3-4, platnice
fnm 2001 1-2, platnice
fnm 2001 3-4, platnice
fnm 2002 1-4, platnice
fnm 2003 1-2, platnice
fnm 2003 3-4, platnice
fnm 2004 1-2, platnice
fnm 2004 3-4, platnice
fnm 2005 3-4, platnice
fnm 2006 1-2, platnice
fnm 2006 3-4, platnice
fnm 2007 1-2, platnice
fnm 2007 4, platnice
fnm 2008 1-2, platnice
fnm 2008 3-4, platnice
fnm 2009 1-2, platnice
fnm 2009 3-4, platnice
fnm 2010 1-2, platnice
fnm 2010 3-4, platnice
 

spomladanski izpitni rok 2021:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

 jesenski izpitni rok 2021:   (Objava v aprilu 2022.)
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2020:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

 jesenski izpitni rok 2020:  
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2019:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

 jesenski izpitni rok 2019:  
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2018:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

 

jesenski izpitni rok 2018:  
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
se ni izvajal
 

spomladanski izpitni rok 2017:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2017:
Prvi termin
se ni izvajal

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2016:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2016:
Prvi termin
se ni izvajal

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje 

spomladanski izpitni rok 2015:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2015:
Prvi termin
se ni izvajal

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2014:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2014:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2013:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2013:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2012:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2012:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2011:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni  rok 2011:
Prvi termin
se ni izvajal

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2010:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2010:
Prvi termin
se ni izvajal

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2009:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2009:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2008:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2008:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2007:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2007:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2006:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2006:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2005:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2005:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2004:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2004:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje
 

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
FIL

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01