slovensko
home
site map
credits
 

Podatki o izpitu za leto 2022

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2016 – magyar nyelv mint anyanyelv
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2016 – magyar nyelv mint anyanyelv (slo)
Katalog za maturo 2016 velja tudi za leta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023.


Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta madžarščina kot materinščina so opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročilo ne objavi.


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2022 – madžarščina kot maternščina
Priporočena literatura k tematskemu sklopu 2022 in seznam besedil za ustni izpit - književna besedila in seznam gesel za jezikovne naloge
Tematski sklop 2021 – madžarščina kot maternščina
Priporočena literatura k tematskemu sklopu 2021 in seznam besedil za ustni izpit - književna besedila in seznam gesel za jezikovne naloge


DPK SM za madžarščino kot materni jezik


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

spomladanski izpitni rok 2021
jesenski izpitni rok 2021
spomladanski izpitni rok 2020
jesenski izpitni rok 2020
spomladanski izpitni rok 2019
jesenski izpitni rok 2019
spomladanski izpitni rok 2018
jesenski izpitni rok 2018
spomladanski izpitni rok 2017
jesenski izpitni rok 2017
spomladanski izpitni rok 2016

jesenski izpitni rok 2016
spomladanski izpitni rok 2015
jesenski izpitni rok 2015
spomladanski izpitni rok 2014
jesenski izpitni rok 2014
spomladanski izpitni rok 2013
jesenski izpitni rok 2013
spomladanski izpitni rok 2012
jesenski izpitni rok 2012

spomladanski izpitni rok 2011
jesenski izpitni rok 2011
spomladanski izpitni rok 2010
jesenski izpitni rok 2010
spomladanski izpitni rok 2009
jesenski izpitni rok 2009
spomladanski izpitni rok 2008
jesenski izpitni rok 2008
spomladanski izpitni rok 2007
jesenski izpitni rok 2007
spomladanski izpitni rok 2006
jesenski izpitni rok 2006
spomladanski izpitni rok 2005
jesenski izpitni rok 2005
spomladanski izpitni rok 2004
jesenski izpitni rok 2004
 

spomladanski izpitni rok 2021: 
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje 

jesenski izpitni rok 2021: (Objava v aprilu 2022.)
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2020: 
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje 

jesenski izpitni rok 2020:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2019: 
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje 

jesenski izpitni rok 2019:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2018: 
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje 

jesenski izpitni rok 2018:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2017:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje 

jesenski izpitni rok 2017:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2016:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje 

jesenski izpitni rok 2016:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2015:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2015:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2014:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2014:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2013:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2013:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2012:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2012:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2011:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2011:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2010:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2010:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2009:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2009:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2008:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2008:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2007:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2007:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2006:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2006:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2005:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2005:
se ni izvajal

spomladanski izpitni rok 2004:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2004:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
navodila za ocenjevanje


 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
MAM

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01