slovensko
home
site map
credits
 

Rezultati splošne mature so v skladu z maturitetnim koledarjem objavljeni na šolah, kandidati pa si jih lahko s svojo šifro ogledajo tudi na spletni strani https://matura.ric.si.

Vsako leto za kandidate izvedemo anonimno elektronsko anketo. Kandidati lahko zapišejo svoje mnenje o maturi v anonimno e-anketo. Ta je dosegljiva prek spletne strani https://matura.ric.si s klikom na povezavo Anketa za dijake.

Za izpolnjevanje ankete se vam že v naprej zahvaljujemo in Vam želimo uspešen zaključek letošnje splošne mature.


Varstvo pravic kandidatov

Informacija o vpogledih v izpitno dokumentacijo in možnosti ugovora na način izračuna izpitne ocene ali na oceno pri splošni maturi 2021

Kako napisati ugovor na oceno?

 

Način izračuna izpitne ocene
Uspeh pri pisnem in ustnem izpitu oz. izpitnem nastopu ter uspeh pri praktičnem delu izpita se ocenjujejo v točkah na način, opredeljen v predmetnem izpitnem katalogu.

Pisni izdelek se ocenjuje v točkah enkrat. Pisne izdelke in izpitni nastop ocenjujejo zunanji ocenjevalci. Državna komisija lahko določi, da se pisni izdelek, ki vsebuje vprašanja odprtega (esejskega)  tipa, neodvisno ocenjuje dvakrat. Če je pisni izdelek (izpitna pola ali njen del) ocenjen dvakrat in se število točk razlikuje do največ petine možnih točk izpitne pole oz. tega dela izpita, se izračuna povprečje točk.

Glavni ocenjevalec in pomočnik glavnega ocenjevalca lahko izvajajo tudi kontrolno zunanje ocenjevanje. Kontrolno zunanje ocenjevanje se izvede:

  • če se število točk med ocenjevalcema razlikuje za več kot petino možnih točk izpitne pole oz. tega dela izpita,
  • še pred razglasitvijo rezultatov pri izdelkih kandidatov, ki so v določenem intervalu na meji med dvema ocenama, če tako v skladu s koledarjem splošne mature in z mnenjem Državnega izpitnega centra določi Državna komisija,
  • v drugih primerih, če tako določi Državna komisija na predlog Državnega izpitnega centra.

Ocena glavnega ocenjevalca oziroma pomočnika je dokončna.

Posamezne naloge so najprej ocenjene v točkah. Dobljene točke se za vsak del izpita preračunajo v odstotne točke glede na vrednost posameznega dela izpita.

Odstotne točke so razvrščene v ocenjevalno lestvico.Popravljanje in izboljševanje ocen

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena.

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih. Tisti, ki ima najmanj 3 pozitivne ocene, ima pravico negativno ocenjene predmete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič.

Kandidat, ki opravlja maturo v dveh delih, sme popravljati negativno oz. izboljševati pozitivno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati ko opravlja drugi del splošne mature. To hkrati pomeni, da je kandidat na jesenskem izpitnem roku že izkoristil rok za popravljanje in/ali izboljševanje ocen.

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
rezultati

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01