slovensko
home
site map
credits
 

Kandidat, ki želi opravljati izpit, se nanj prijavi do datuma, ki ga določi Ric. Seznam izbranih organizacij, ki sprejemajo prijave, in poziv k prijavi k izpitu bo pred vsakim izpitnim rokom javno objavljen. Ob prijavi kandidat vplača ceno izpita.

Če se kandidat ne udeleži ali prekine opravljanje izpita, se mu vplačani znesek ne povrne, razen v opravičljivih primerih. O upravičenosti razlogov za povrnitev vplačanega zneska, od katerega se odštejejo stroški, na podlagi dokazil odloča Ric. Rok za predložitev dokazila je osem dni po izvajanju pisnega izpita.

Za izpit iz angleščine smo na Ricu pripravili gradivo, ki je namenjeno samostojni pripravi na izpit. Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 01/548 46 69.


Izpitni roki in cena

Redni letni izpitni roki so trije: februarski, junijski in oktobrski. Prijave se zbirajo v mesecu pred opravljanjem izpita.

Cena je enotna in znaša 124 EUR. Kandidat nakaže znesek s plačilnim nalogom  na naslov Državni izpitni center, Kajuhova cesta 32 U, 1000 Ljubljana, na transakcijski račun št. SI56 0110 0603 0632 914, referenca SI00 37206 (primer izpolnjenega plačilnega naloga).

Državni izpitni center lahko v vmesnih obdobjih (marec/april, julij/avgust in november/december)  organizira in izvede izredni izpitni rok. Cena izrednega izpita je 30 % višja. Prijave za izredni izpitni rok sprejema Državni izpitni center.

Redni izpitni roki v letu 2020
Prijava k izpitu - prijavnica
Seznam organizacij, ki sprejemajo prijave
 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
prijava k izpitu

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01