slovensko
home
site map
credits
 

Izpit se opravlja na osnovni in/ali višji ravni, opravljajo ga lahko udeleženci tečajev tujih jezikov ali samouki. Obseg izpitne snovi določajo izpitni katalogi, ki so sestavni del izobraževalnih programov za odrasle.

Izpiti imajo pisni in ustni del. >> shema izpita


Vzorci izpitnega gradiva

angleščina
osnovna raven (OR):
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 2 OR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 4 OR
rešitve OR
ustni del OR

višja raven (VR):
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2 VR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 VR
izpitna pola 4 VR
rešitve VR
ustni del VR


francoščina
osnovna raven (OR):
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 2 OR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 4 OR
rešitve OR
ustni del OR

višja raven (VR):
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2 VR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 VR
izpitna pola 4 VR
rešitve VR
ustni del VR


italijanščina
osnovna raven (OR):
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 2 OR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 4 OR
rešitve OR
ustni del OR

višja raven (VR):
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2 VR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 VR
izpitna pola 4 VR
rešitve VR
ustni del VR


nemščina
osnovna raven (OR):
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 2 OR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 4 OR
rešitve OR
ustni del OR

višja raven (VR):
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2 VR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 VR
izpitna pola 4 VR
rešitve VR
ustni del VR


madžarščina
osnovna raven (OR):
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 2 OR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 4 OR
rešitve OR
ustni del OR

višja raven (VR):
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2 VR
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 VR
izpitna pola 4 VR
rešitve VR
ustni del VR

 

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
struktura izpita

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01