slovensko
home
site map
credits
 

Knjižnica Ric je strokovna knjižnica, ki zbira, strokovno obdeluje in hrani gradivo s področja zunanjega preverjanja znanja, ocenjevanja, pedagoške statistike, osnovnega in srednjega šolstva.

Vključena je v vzajemni katalog slovenskih knjižnic COBISS v segmentih Katalogizacija, Izposoja in Medknjižnična izposoja. Knjižnica vodi tudi Bibliografije zaposlenih in jim nudi ustrezno literaturo potrebno za raziskovalno delo.

V okviru informiranja uporabnikov je možno iskanje po podatkovnih zbirkah: COBISS, Proquest, EIFL Direct, omogoča tudi medknjižnično izposojo z drugimi knjižnicami.

Knjižnica Ric ima arhivsko zbirko izpitnih nalog in izpitnih katalogov, ki je na vpogled v čitalnici. Pregledati je mogoče splošna in posebna gradiva o maturi v Evropi in ZDA, po naslovih izpitnih centrov in izobraževalnih institucij, kot so QCA – Qualifications and Assessment Authority, NCCA – National Council for Curriculum and Assessment, IBO – International Baccalaureate Organisation ipd.

Odprtost knjižnice Ric:

  • za zaposlene: vsak dan od 8.30 – 15.00
  • za zunanje uporabnike: po dogovoru


V času letnih dopustov je knjižnica zaprta.


kontaktna oseba:
Mojca Novak
e-pošta: mojca.novak@ric.si

 

Publikacije Rica:
Za večjo pravičnost šolskega sistema v Sloveniji

 

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
knjižnica

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01