english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, poklicne kvalifikacije preverjajo in potrjujejo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Tričlansko komisijo (predsednik in dva člana) na zahtevo izvajalca imenuje Ric. Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo obnoviti vsaka štiri leta.

Naloge komisije določa Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, natančneje pa jih določata Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence in Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Preverjanje in potrjevanje NPK izvaja tričlanska komisija (predsednik in dva člana), ki jo na zahtevo izvajalca imenuje Ric. Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo obnoviti vsaka štiri leta.


Naloge oz. pristojnosti komisije:

 • preverja in ocenjuje strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti;
 • vrednoti predložena dokazila in vrednoti zbirno mapo kandidata in vodi zapisnik o vrednotenju zbirne mape;
 • potrjuje poklicne kvalifikacije, v kolikor kandidat s predloženimi listinami v zbirni mapi izpolnjuje vse pogoje po katalogu;
 • napoti kandidata na preverjanje, v kolikor s predloženimi listinami v zbirni mapi ne izpolnjuje vseh pogojev določenih s katalogom in o vsebini preverjanja pisno obvesti kandidata v 15 dneh od pregleda zbirne mape;
 • v skladu s katalogom določi začetek in trajanje preverjanja. Preverjanje skupno ne sme trajati več kot 180 minut;
 • predsednik komisije pred začetkom preverjanja ugotovi istovetnost kandidata ter ga seznani s postopkom in merili preverjanja;
 • član komisije, ki ga določi predsednik vodi zapisnik na predpisanem obrazcu;
 • predsednik komisije podpiše certifikat;
 • v kolikor se kandidat preverjanja ne udeleži ali ne opravi, komisija v roku 8 dni od preverjanja izda odločbo, s katero mu izdajo certifikata zavrne;
 • člani komisij o preverjanju in potrjevanju poročajo izvajalcu preverjanja in potrjevanja NPK.
   

Pri svojem delu je član komisije dolžan upoštevati etična načela člana komisije. Z njihovim upoštevanjem sprejema član komisije za preverjanje in potrjevanje NPK temeljna načela etičnega vedenja in temeljne etične vrednote, s katerimi želimo:

 • zagotoviti korektno in pošteno preverjanje in potrjevanje NPK;
 • prispevati k dobrim medčloveškim in delovnim odnosom;
 • postaviti temelj strokovnemu, hkrati pa prijaznemu in vljudnemu odnosu do kandidatov;
 • skrbeti za ugled in veljavo preverjanja in potrjevanja NPK.


Če Ric pri spremljanju komisije ugotovi, da predsednik komisije oz. član ni strokovno usposobljen za delo v komisiji oz. da krši predpise s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, mu odvzame licenco. 

 


Plačilo članov komisij

Izvajalec preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije poravna stroške imenovane komisije.
 

Za opravljeno delo prejmejo predsednik in člani komisije plačilo v skladu z metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki je priloga Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije.

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

 
 
 
zastavi vprašanje
0 + 8 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
člani komisij

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>