english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Izvajalci ugotavljanja in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri svojem delu upoštevate

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu

Izpostavljene naloge

 • razpišete roke preverjanja in potrjevanja;
  Izvajalec mora razpisati rok za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter preverjanje in potrjevanje ob prijavi kandidata tudi izvesti vsaj enkrat v 12 mesecih.

  Če izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih ne razpiše roka za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, se izbriše iz registra za nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero rok ni bil razpisan. Za izvajalce začne veljati obveza razpisa roka za preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register.
   
 • nudite svetovanje pri sestavi zbirne mape;
  Izvajalec mora kandidatom za pridobitev poklicne kvalifikacije zagotoviti informacije o možnostih in pogojih za pridobitev te kvalifikacije ter ustrezno svetovanje.
   
 • nudite administrativno-tehnično pomoč;
  Materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti, določenih s katalogom, zagotavljajo izvajalci.

  Izvajalci opravljajo za komisijo tudi administrativno-tehnična dela.
   
 • izdajate certifikate;
  Izvajalec najpozneje v osmih dneh po uspešno opravljenem preverjanju izda kandidatu certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

  Če se kandidat preverjanja ne udeleži oziroma ga ne opravi, mu komisija osmih dneh izda odločbo, s katero mu izdajo certifikata zavrne.
   
 • vodite evidence o izdanih certifikatih;
  Evidenco - (a) osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, prebivališče, državljanstvo), (b) številko in datum izdaje certifikata, (c) poklicna kvalifikacija, ki si jo je kandidat pridobil - vodi izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

  Če izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij preneha s to dejavnostjo, mora v 30 dneh po prenehanju izročiti evidenco Državnemu izpitnemu centru.

  Evidenco izdanih certifikatov morajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij voditi v ustreznih zbirkah nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
   
 • letno poročate Državnemu izpitnemu centru;
  Izvajalci oddajo Državnemu izpitnemu centru letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za preteklo leto v elektronski obliki preko nacionalnega informacijskega središča do zadnjega dne v januarju tekočega leta.
natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

 
 
 
zastavi vprašanje
6 + 4 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
izvajalci

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>