Madžarščina

nazaj

madžarščina
struktura in opis preizkusa znanja za leto 2023
struktura in opis preizkusa znanja za leto 2023 – madz
 

2022 redni rok:
se ni izvajal

2021 redni rok:
se ni izvajal

2020 redni rok:
se ni izvajal

2019 redni rok:
se ni izvajal

2018 redni rok:
preizkus znanja
navodila za vrednotenje

2017 redni rok:
preizkus znanja
navodila za vrednotenje

2016 redni rok:
se ni izvajal

2015 redni rok:
se ni izvajal

2014 redni rok:
se ni izvajal

2013 redni rok:
se ni izvajal

nazaj