Pred začetkom nacionalnega preverjanja znanja 2017

nazaj

datum: 03.05.2017

kategorija: Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja bo v letošnjem šolskem letu za 6. razred potekalo na 485 osnovnih šolah in za 9. razred na 478 osnovnih šolah. Preverjanje znanja bo opravljalo 18.286 učencev 6. razreda in 17.251 učencev 9. razreda.

Preverjanja znanja učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda bo opravljalo 75 učencev 6. razreda s 23 osnovnih šol in 86 učencev  9. razreda s 27 osnovnih šol.

K letošnjemu preverjanju znanja je v 6. razredu na 422 šolah prijavljenih 1.586 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa je na 430 šolah k preverjanju znanja prijavljenih 1.722 učencev s posebnimi potrebami.

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo v dneh od 4. do 10. maja 2017 na vseh osnovnih šolah v Sloveniji:
4. maja bodo učenci 6. in 9. razreda devetletne osnovne šole pisali preizkus znanja slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščine in madžarščine; 8. maja bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja matematike; 10. maja bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika (angleščina, nemščina). Istega dne bodo učenci 9. razreda pisali preizkus znanja tretjega predmeta (biologija, šport, geografija, prvi tuji jezik).

Državni izpitni center bo omogočil učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in dodatne informacije z grafičnimi prikazi (v obliki ''pdf'' datotek ). Učenci in starši bodo dostopali do ovrednotenih preizkusov znanja z EMŠO številko učenca in njegovo šifro na spletni strani http://npz.ric.si. Dosežki znanja bodo dostopni za učence 9. razreda 30. maja in za učence 6. razreda 6. junija.

Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni, in sicer je prvi dan poizvedbe navedeni dan dostopa do ovrednotenih preizkusov.

Dosežki so dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in primerjavo z državnim povprečjem. Dosežki bodo koristna informacija šoli, da bodo lahko učenci skupaj z učitelji pri predmetih, ki se bodo preverjali, primerjali svoje dosežke tudi z dosežki vrstnikov v Sloveniji. Analiza, ki jo bo naredil Državni izpitni center, bo tudi pokazala, pri katerih nalogah v posameznih preizkusih znanja so bili učenci še posebej uspešni, oziroma katerim vsebinam in učnim ciljem bi bilo potrebno pri učenju posvečati še dodatno pozornost.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj