Pred začetkom nacionalnega preverjanja znanja 2018

nazaj

datum: 26.04.2018

kategorija: Nacionalno preverjanje znanja

 

Nacionalno preverjanje znanja bo v letošnjem šolskem letu za 6. razred potekalo na 477 osnovnih šolah in za 9. razred na 480 osnovnih šolah. Preverjanje znanja bo opravljalo 19.362 učencev 6. razreda in 16.990 učencev 9. razreda.

Preverjanja znanja učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda bo opravljal 101 učenec 6. razreda s 27 osnovnih šol in 131 učencev 9. razreda s 30 osnovnih šol.

K letošnjemu preverjanju znanja je v 6. razredu na 420 šolah prijavljenih 1.682 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa je na 420 šolah k preverjanju znanja prijavljenih 1.675 učencev s posebnimi potrebami.

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo v dneh od 4. do 9. maja 2018 na vseh osnovnih šolah v Sloveniji:

4. maja bodo učenci 6. in 9. razreda devetletne osnovne šole pisali preizkus znanja slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščine in madžarščine; 7. maja bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja matematike; 9. maja bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika (angleščina, nemščina). Istega dne bodo učenci 9. razreda pisali preizkus znanja tretjega predmeta (kemija, glasbena umetnost, tehnika in tehnologija, prvi tuji jezik).

Državni izpitni center bo omogočil učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in dodatne informacije z grafičnimi prikazi (v obliki ''pdf'' datotek). Učenci in starši bodo dostopali do ovrednotenih preizkusov znanja z EMŠO številko učenca in njegovo šifro na spletni strani http://npz.ric.si. Dosežki znanja bodo dostopni za učence 9. razreda 29. maja in za učence 6. razreda 5. junija.

Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni, in sicer je prvi dan poizvedbe navedeni dan dostopa do ovrednotenih preizkusov.

Dosežki so dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in primerjavo z državnim povprečjem. Dosežki bodo koristna informacija šoli, da bodo lahko učenci skupaj z učitelji pri predmetih, ki se bodo preverjali, primerjali svoje dosežke tudi z dosežki vrstnikov v Sloveniji. Analiza, ki jo bo naredil Državni izpitni center, bo tudi pokazala, pri katerih nalogah v posameznih preizkusih znanja so bili učenci še posebej uspešni, oziroma katerim vsebinam in učnim ciljem bi bilo potrebno pri učenju posvečati še dodatno pozornost.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

 

nazaj