Pred začetkom nacionalnega preverjanja znanja 2019

nazaj

datum: 26.04.2019

kategorija: Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja bo v letošnjem šolskem letu za 6. razred in za 9. razred potekalo na 475 osnovnih šolah. Preverjanje znanja bo opravljalo 20.199 učencev 6. razreda in 17.492 učencev 9. razreda. K letošnjemu preverjanju znanja je v 6. razredu na 426 šolah prijavljenih 1.970 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa je na 415 šolah k preverjanju znanja prijavljenih 1.849 učencev s posebnimi potrebami.

Preverjanja znanja učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda bo opravljal 97 učenec 6. razreda s 27 osnovnih šol in 112 učencev 9. razreda s 27 osnovnih šol.

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo v dneh od 7. do 13. maja 2019 na vseh osnovnih šolah v Sloveniji: 7. maja bodo učenci 6. in 9. razreda osnovne šole pisali preizkus znanja slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščine in madžarščine; 9. maja bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja matematike; 13. maja bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika (angleščina, nemščina). Istega dne bodo učenci 9. razreda pisali preizkus znanja tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, likovna umetnost, prvi tuji jezik).

Državni izpitni center bo omogočil učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in dodatne informacije z grafičnimi prikazi (v obliki ''pdf'' datotek). Učenci in starši bodo dostopali do ovrednotenih preizkusov znanja z EMŠO številko učenca in njegovo šifro na spletni strani http://npz.ric.si. Dosežki znanja bodo dostopni za učence 9. razreda 3. junija in za učence 6. razreda 6. junija.

Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni, in sicer je prvi dan poizvedbe navedeni dan dostopa do ovrednotenih preizkusov.

Dosežki so dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in v državnem merilu. Dosežki bodo koristna informacija šoli, da bodo lahko učenci skupaj z učitelji pri predmetih, ki se bodo preverjali, ovrednotili svoje znanje. Analiza, ki jo bo naredil Državni izpitni center skupaj s predmetnimi komisijami, bo tudi pokazala, pri katerih nalogah v posameznih preizkusih znanja so bili učenci še posebej uspešni, oziroma katerim vsebinam in učnim ciljem bi bilo potrebno pri učenju posvečati še dodatno pozornost.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj