Objava okrožnice, sklepa in priporočil za osnovne šole, zavode in OŠPP