Drugi dan izvedbe pilotnega e-testiranja v osnovnih šolah

nazaj

datum: 23.03.2021

kategorija: Nacionalno preverjanje znanja

 

V ponedeljek, 22. 3. 2021, smo na osnovnih šolah začeli z izvedbo pilotnega e-testiranja za učence 6. in 9. razreda. Namen pilotnega e-testiranja je pridobitev potrebnih informacij na ravni šol in učencev za sistemski razvoj orodij za e-preverjanje in e-ocenjevanje znanja v kontekstu posodobitve izobraževalnih programov, uporabe sodobnih tehnologij in tudi morebitnih nadaljnjih potreb izobraževanja na daljavo.

V nadaljevanju podajamo sumarne podatke oz. dejstva o dosedanjem poteku pilotnega e-testiranja. V prvih dveh dneh je bilo k e-testiranju v 9. razredu na 461 OŠ povabljenih 18.956 učencev. Prvi dan je e-test preizkusilo 89,4 % povabljenih, drugi dan pa do 15.00 ure  82,2 % povabljenih. Večina učencev je e-teste preizkusila v šoli. Učenci so imeli možnost preizkusiti program tudi v popoldanskem času doma, vendar podatki kažejo, da je to možnost izkoristil manjši delež učencev.

Pilotno e-testiranje bo potekalo do petka, 26. 3. 2021. V naslednjih dveh dneh bodo program lahko preizkusili še učenci 6. razredov, zadnji dan pa je namenjen vsem tistim, ki zaradi kakršnegakoli razloga k e-testiranju niso mogli pristopiti prej (karantena, premalo računalnikov v šoli ipd). Končne podatke o udeležbi bo Državni izpitni center posredoval po zaključku pilotnega e-testiranja.

Vse dni izvedbe e-testiranja imamo od 7.00 do 17.00 ure na Ricu odprt dežurni telefon in spremljamo vprašanja iz OŠ. V času dežurstva smo do sedaj dobili nekaj klicev in vprašanj v zvezi s termini izvedbe, prijavo v program, dostopi za posamezne učence ipd. Nobeno sporočilo s šol pa se ni nanašalo na težave z delovanjem programa v različnih brskalnikih ali na tablicah, iz česar sklepamo, da šole teh težav niso imele oz. so se šole v tehničnem in organizacijskem smislu dobro pripravile na izvedbo. Na tem mestu se šolam za do sedaj opravljeno delo, trud in pripravljenost na sodelovanje iskreno zahvaljujemo.

Analize po končanem e-testiranju bodo pokazale, koliko učencev se je seznanilo z računalniškim programom za e-testiranje, kakšne možnosti za reševanje z računalnikom ali s tablico so imeli, kako se je program izkazal ob sočasni uporabi več tisoč učencev, kako je deloval v različnih brskalnikih in katere so bile morebitne težave, ki so se pojavile. Do sedaj znani podatki kažejo, da programsko orodje dobro deluje tudi, ko ga preko spletnih povezav v naših osnovnih šolah sočasno uporablja več tisoč učencev, ki uporabljajo različne brskalnike in imajo različne digitalne spretnosti.

Po prvem dnevu odzivi učencev v odgovorih na vprašanja o izkušnji reševanja e-testa kažejo, da je imelo največ 7 % učencev kakšno težavo ali z vklopom računalnika ali s spletno povezavo ali s prijavo v program. Samo 10 do 12 % jih je odgovorilo, da jim e-testiranje ni bilo zanimivo oz. enostavno.

Izvedbo pilotnega e-testiranja bomo v prihodnjih dneh še naprej podrobno spremljali in šolam nudili vso potrebno podporo.

Dr. Darko Zupanc,
direktor

nazaj