Začenja se nacionalno preverjanje znanja 2021/2022

nazaj

datum: 03.05.2022

kategorija: Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja bo v letošnjem šolskem letu za 6. razred potekalo na 481 osnovnih šolah. Preverjanje znanja bo opravljalo 22.630 učencev 6. razreda. Nacionalno preverjanje znanja za 9. razred bo potekalo na 479 osnovnih šolah in 19.663 učencev 9. razreda. K letošnjemu preverjanju znanja je v 6. razredu na 446 šolah prijavljenih 2.456 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa je na 439 šolah prijavljenih 2.256 učencev s posebnimi potrebami.

Preverjanja znanja učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda bo opravljalo 123 učencev 6. razreda s 30 osnovnih šol in 111 učencev 9. razreda z 28 osnovnih šol.

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo od 4. do 10. maja 2022 na vseh osnovnih šolah v Sloveniji: 4. maja bodo učenci 6. in 9. razreda osnovne šole pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa iz italijanščine in madžarščine, 6. maja pa preizkus znanja iz matematike; 10. maja bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja iz tujega jezika (angleščina, nemščina). Istega dne bodo učenci 9. razreda pisali preizkus znanja tretjega predmeta (geografija, kemija, tehnika in tehnologija, prvi tuj jezik).

Državni izpitni center bo 31. maja omogočil učencem 9. razreda in njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisov dosežkov preko spletnega portala http://npz.ric.si, 7. junija pa učencem 6. razreda in njihovim staršem. Učenci in starši lahko v šoli uveljavijo možnost poizvedbe, če menijo, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni, in sicer je prvi dan poizvedbe navedeni dan dostopa do ovrednotenih preizkusov.

10. junija bodo za učence 9. razreda objavljene dodatne informacije z grafičnimi prikazi (v obliki ''pdf'' datotek), za učence 6. razreda pa 16. junija. Starše vabimo, da si ogledajo dosežke svojih otrok, saj podatki prikazujejo katera znanja so osvojili bolje in katera slabše.  

Učenci in starši bodo dostopali do ovrednotenih preizkusov znanja na spletni strani http://npz.ric.si z EMŠO številko učenca in njegovo šifro, ki jo bodo prejeli v šoli.

Dosežki so dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in v državnem merilu. Dosežki bodo koristna informacija tudi šoli, da bodo lahko učenci skupaj z učitelji pri predmetih, ki se bodo preverjali, ovrednotili svoje znanje. Analiza, ki jo bo naredil Državni izpitni center skupaj s predmetnimi komisijami, bo tudi pokazala, pri katerih nalogah v posameznih preizkusih znanja so bili učenci še posebej uspešni, oziroma katerim vsebinam in učnim ciljem bi bilo potrebno pri učenju posvečati še dodatno pozornost.

 

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj