Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike in člane državnih predmetnih komisij za poklicno maturo – ponovni poziv