english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Državna komisija za poklicno maturo (DK PM)
DK PM je organ, ki vodi pripravo na poklicno maturo in spremlja njeno izvedbo, pri čemer sodeluje z Ricem in državnimi predmetnimi komisijami za poklicno maturo. Sestavo komisije, njene pristojnosti in naloge določata 13. in 14. člen Zakona o maturi.

člani
mag. Janez Damjan
dr. Gregor Dolinar
dr. Boris Dular, predsednik
Mateja Gornik Mrvar
dr. Maja Hmelak
Mitja Korunovski
mag. Brigita Kruder
dr. Mojca Lipec Stopar
dr. Vinko Logaj
Patricija Pavlič
mag. Ivanka Stopar
Ana Šterbenc
dr. Darko Zupanc
  

Državne predmetne komisije za poklicno maturo (DPK PM)
DPK PM so imenovane za posamezne predmete poklicne mature. Za izpite iz splošnoizobraževalnih predmetov pripravljajo izpitno gradivo, predloge predmetnih izpitnih katalogov in meril za pretvorbo točk v ocene.

DPK PM za angleščino
DPK PM za elektrotehniko
DPK PM za farmacijo
DPK PM za gastronomijo
DPK PM za gospodarstvo
DPK PM za italijanščino
DPK PM za italijanščino kot tuji in drugi jezik
DPK PM za kozmetiko
DPK PM za logistiko
DPK PM za madžarščino
DPK PM za matematiko
DPK PM za medijsko in grafično tehnologijo
DPK PM za mehatroniko
DPK PM za nemščino
DPK PM za računalništvo
DPK PM za slovenščino in slovenščino kot drugi jezik
DPK PM za strojništvo
DPK PM za vzgojo predšolskega otroka
DPK PM za zdravstveno nego
strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami


DPK PM za angleščino
člani
Alenka Andrin
Tatjana Cvrtila Ložar
Sandra Horvatić, tajnica
mag. Brigita Peklaj
mag. Vesna Šušnica Ilc, predsednica
 

DPK PM za elektrotehniko
člani
mag. Matej Kamin, predsednik
dr. Marko Meža
Uroš Redek, tajnik
Peter Vrčkovnik
Davorin Majkus, svetovalec CPI za program elektrotehnike
 

DPK PM za farmacijo
člani
Marija Čerin
Lea Levstik, predsednica
mag. Matej Pegam
mag. Katarina Vrhovnik, tajnica
dr. Alenka Turičnik, svetovalka CPI za program farmacije

DPK PM za gastronomijo
člani
Gabrijela Jošt, tajnica
Tatjana Kikec
Polona Ostanek
Anica Pajer
Tanja Slaček, predsednica
Danuša Škapin, svetovalka CPI za program gastronomije

DPK PM za gospodarstvo
člani
Ivana Ciglič
Bronja Jarc
dr. Vesna Trančar, tajnica
Eva Zule, predsednica
mag. Jana Ravbar, svetovalka CPI za program gospodarstva
 

DPK PM za italijanščino
člani
dr. Sergio Crasnich
Silvia Fusilli Skok, tajnica
dr. Nives Zudič Antonič, predsednica


DPK PM za italijanščino kot tuji in drugi jezik
člani
dr. Helena Bažec, predsednica
Nataša Kabaj Bavdaž, tajnica
Dolores Kocjančič
 

DPK PM za kozmetiko
člani
Špela Fajdiga
Romana Predin
Bojana Rijavec, tajnica
Irena Svoljšak Mežnaršič, predsednica
mag. Metod Češarek, svetovalec CPI za program kozmetike
 

DPK PM za logistiko
člani
Tjaša Gerič
Roman Krajnc, tajnik
Jožica Pavlovič
Benjamin Pivec, predsednik
mag. Metod Češarek, svetovalec CPI za program logistike
 

DPK PM za madžarščino
člani
dr. Anna Kolláth, predsednica
dr. Annamárija Merényi
Sibila Sabo, tajnica


DPK PM za matematiko
člani
dr. Gregor Dolinar, predsednik
Sonja Ivančič, tajnica
mag. Apolonija Jerko
Mateja Lenarčič
Irena Rauter Repija
 

DPK PM za medijsko in grafično tehnologijo
člani
Natalija Čulk
Lea Golob, predsednica
Natalija Talan Fošnarič
mag. Anja Tolar Tomšič, tajnica
dr. Alenka Turičnik, svetovalka CPI za program medijske in grafične tehnologije
 

DPK PM za mehatroniko
člani
Zvonko Cencen
mag. Andro Glamnik, predsednik
Helena Mladenović Jerman
Matej Pinosa, tajnik
Davorin Majkus, svetovalec CPI za program mehatronike


DPK PM za nemščino
člani
Mateja Pivec
dr. Brigita Kacjan, predsednica
Marija Helena Regoršek, tajnica
Mihaela Urška Zakošek


DPK PM za računalništvo
člani
David Drofenik
Peter Krebelj, tajnik
Gregor Mede
dr. Uroš Ocepek, predsednik
Davorin Majkus, svetovalec CPI za program računalništva


DPK PM za slovenščino in slovenščino kot drugi jezik
člani
Tanja Bigec
Valentina Kobal
Andrejka Korman, tajnica
mag. Saša Pergar
Lucija Mejač Petek, predsednica
Bojana Modrijančič Reščič
Barbara Šegel Kupljen
 

DPK PM za strojništvo
člani
Erika Broz Žižek, predsednica
Jurij Drev, tajnik
Nejc Gorše
Marjan Pograjc
Marija Šibanc, svetovalka CPI za program strojništva
 

DPK PM za vzgojo predšolskega otroka
člani
dr. Maja Hmelak, tajnica
mag. Bernarda Nemec
Alenka Prevalšek
Tatjana Zorman, predsednica 
Barbara Bauman, svetovalka CPI za program predšolske vzgoje
 

DPK PM za zdravstveno nego
člani
Polona Brvar, predsednica
Jožica Jelen Jurič
Mateja Kržičnik, tajnica
Patricija Valentina Raspotnik
mag. Metod Češarek, svetovalec CPI za program zdravstvene nege


Strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami
V skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami pri pripravi predloga prilagojenega načina opravljanja izpita, navodil za prilagojen način ocenjevanja in usposabljanju članov DPK sodelujejo strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami.


Marija Jeraša, slepi in slabovidni
Mateja Jenčič, slepi in slabovidni
Marjetka Štampek, gluhi in naglušni
Dušan Kuhar, govorno-jezikovne motnje
Saša Markovič, gibalno ovirani
Mojca Topić, dolgotrajno bolni
Irena Korene, primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Gaja Koler, čustvene in vedenjske motnje
dr. Branka Jurišić, avtistične motnje

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Vzorci izpitnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka izbranih mat. nalog z napotki in rešitvami
11.00€
iz matematike pri poklicni maturi
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
 
 
 
zastavi vprašanje
6 + 7 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
komisije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>