english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Državna komisija za poklicno maturo (DK PM)
DK PM je organ, ki vodi pripravo na poklicno maturo in spremlja njeno izvedbo, pri čemer sodeluje z Ricem in državnimi predmetnimi komisijami za poklicno maturo. Sestavo komisije, njene pristojnosti in naloge določata 13. in 14. člen Zakona o maturi.

člani
Elido Bandelj
dr. Slavica Černoša
dr. Boris Dular, predsednik
dr. Gregor Dolinar
mag. Brigita Kruder
mag. Janja Meglič
dr. Vinko Logaj
Patricija Pavlič
dr. Samo Repolusk
dr. Andrej Stopar
Ivanka Stopar
Ana Šterbenc
dr. Darko Zupanc
 

Državne predmetne komisije za poklicno maturo (DPK PM)

DPK PM so imenovane za posamezne predmete poklicne mature. Za izpite iz splošnoizobraževalnih predmetov pripravljajo izpitno gradivo, predloge predmetnih izpitnih katalogov in meril za pretvorbo točk v ocene.

DPK PM za slovenščino in slovenščino kot drugi jezik
DPK PM za italijanščino
DPK PM za madžarščino
DPK PM za matematiko
DPK PM za angleščino
DPK PM za nemščino
DPK PM za italijanščino kot tuji in drugi jezik
DPK PM za vzgojo predšolskega otroka
DPK PM za zdravstveno nego
strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami


DPK PM za slovenščino in slovenščino kot drugi jezik
člani
Tanja Bigec
mag. Lara Godec Soršak
Andrejka Korman
mag. Jana Kvas, predsednica
Lucija Mejač Petek
mag. Marjana Mlinar Hodak, tajnica
mag. Adrijana Špacapan


DPK PM za italijanščino
člani
dr. Sergio Crasnich
Silvia Fusilli Skok, tajnica
dr. Nives Zudič Antonič, predsednica


DPK PM za madžarščino
člani
dr. Anna Kolláth, predsednica
dr. Annamárija Merényi
Sibila Sabo, tajnica


DPK PM za matematiko
člani
dr. Gregor Dolinar, predsednik
Sonja Ivančič, tajnica
Mateja Lenarčič
Irena Rauter Repija
mag. Mojca Suban


DPK PM za angleščino
člani
Alenka Andrin
Sandra Horvatič
mag. Mateja Petrovič, tajnica
dr. Andrej Stopar, predsednik
mag. Vesna Šušnica Ilc


DPK PM za nemščino
člani
Mateja Pivec
Suzana Ramšak
Marija Helena Regoršek, tajnica
Mihaela Urška Zakošek, predsednica


DPK PM za italijanščino kot tuji in drugi jezik
člani
dr. Helena Bažec, predsednica
Dolores Kocjančič
Neva Šečerov, tajnica
 

DPK PM za vzgojo predšolskega otroka
člani
dr. Maja Hmelak, tajnica
mag. Bernarda Nemec
Alenka Prevalšek
Tatjana Zorman, predsednica 

strokovnjak CPI za program predšolska vzgoja
Anica Justinek
 

DPK PM za zdravstveno nego
člani
Alojzija Fink, predsednica
Metka Križ
Mateja Kržičnik
Polona Mrvič, tajnica

strokovnjak CPI za program zdravstvena nega
mag. Breda ZupancStrokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami
V skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami pri pripravi predloga prilagojenega načina opravljanja izpita, navodil za prilagojen način ocenjevanja in usposabljanju članov DPK sodelujejo strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami.

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka izbranih mat. nalog z napotki in rešitvami
11.00€
Vzorci izpitnih nalog z rešitvami
11.00€
 
 
 
zastavi vprašanje
8 + 3 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
komisije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>