english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Državna komisija za vodenje NPZ (DK)
DK skrbi za zanesljivost, učinkovitost in preglednost sistema NPZ, pri čemer sodeluje z Ricem, ZRSŠ in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Njeno sestavo in pristojnosti določata 2. in 3. člen Pravilnika o NPZ v osnovni šoli.

člani
mag. Majda Jurkovič
mag. Gregor Mohorčič
mag. Janja Remšak
mag. Mariza Skvarč
dr. Andrejka Slavec Gornik
dr. Mojca Štraus, namestnica predsednika
mag. Majda Vehovec
dr. Janez Vogrinc, predsednik


Predmetne komisije (PK)
Predmetne komisije za posamezne predmete pripravljajo gradivo za izvedbo NPZ, oblikujejo moderirana navodila za vrednotenje nalog ter merila za vrednotenje dosežkov NPZ, sodelujejo z Ricem pri analizi dosežkov NPZ idr. v skladu s 7. členom Pravilnika o NPZ v osnovni šoli.


PK za slovenščino
PK za madžarščino
PK za italijanščino
PK za matematiko
PK za angleščino
PK za nemščino
PK za geografijo
PK za zgodovino
PK za fiziko
PK za kemijo
PK za biologijo
PK za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
PK za tehniko in tehnologijo
PK za likovno umetnost
PK za glasbeno umetnost
PK za šport
PK za nižji izobrazbeni standard


PK za slovenščino
člani
Nina Bradič
dr. Ina Ferbežar, predsednica
Alenka Fingušt
Lara Godec Soršak
mag. Renata More 
Vanja Jovičević
dr. Milena Kerndl
Mladen Kopasić
Metoda Močnik
Vladimir Pirc
Matejka Trgušek


PK za madžarščino
člani
Valika Balasko
dr. Anna Forgács
Elizabeta Gaal
Anita Gašpar Tot
Mária Pisnjak, predsednica
Ilona Zadravec Szekeres


PK za italijanščino
člani
dr. Sergio Crasnich, predsednik
Marino Maurel
Sonia Mugherli Imperl
Paolo Pozzi
Martina Seražin Mohorčič


PK za matematiko
člani
Jerneja Bone
Klavdija Cof Mlinšek
dr. Darjo Felda, predsednik
Aleš Kotnik
Lea Kozel
Alenka Lončarič
Nada Nikolič
Bernardka Pirc
mag. Sonja Rajh
Boštjan Repovž


PK za angleščino
člani
mag. Andreja Drašler
Ines Jarh
Mojca Jerala - Bedenk
Ruby Mihaela Korelec
mag. Barbara Lesničar
Mina Mazouzi
dr. Karmen Pižorn, predsednica
Tanja Povhe
Darinka Šaubah Kovič
 

PK za nemščino
člani
Stanka Emeršič
Renata Jakič
dr. Vesna Kondrič Horvat, predsednica
Monika Krančič
Brigita Lovenjak
Johann Georg Lughofer
Breda Premzl
Marta Trafela
Susanne Volčanšek


PK za geografijo
člani
Bojan Hozjan
Andrej Krumpak
Danijel Lilek
Tinkara Mihačič
dr. Blaž Repe, predsednik
Sandi Šarman


PK za zgodovino
člani
Pia Ernestini
Vojko Kunaver
dr. Dragan Potočnik, predsednik
Marjan Rode
Tatjana Sabo
Elissa Tawitian


PK za fiziko
člani
dr. Jure Bajc, predsednik
Jaka Banko
Vesna Harej
Samo Zanjkovič


PK za kemijo
člani
dr. Iztok Devetak, predsednik
Tjaša Kampos
dr. Stanka Preskar
Violeta Stefanovik


PK za biologijo
člani
Valerija Krivec
Simona Slavič Kumer
mag. Bernarda Sopčič
dr. Jelka Strgar, predsednica


PK za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
dr. Marinko Banjac
Dejan Kokol
dr. Damjan Mandelc, predsednik
Miša Stržišar
mag. Klavdija Šipuš


PK za tehniko in tehnologijo
člani
Gorazd Fišer
dr. Slavko Kocijančič, predsednik
Samo Lipovnik
Tatjana Vičič


PK za likovno umetnost
člani
dr. Matjaž Duh, predsednik
Vlasta Henigsman
Natalija F. Kocjančič
Andrej Velikonja


PK za glasbeno umetnost
člani
dr. Inge Breznik
Palmira Klobas Pečnik
Anamarija Krvišek Zavec
Mira Prel
dr. Branka Rotar Pance, predsednica
Zlatka Terlevič


PK za šport
Špela Bergoč
Zlatka Gasparič
dr. Branko Škof, predsednik
dr. Aleš Tuhtar


PK za nižji izobrazbeni standard
Maja Garbajs
Nada Grčar
Milena Gvardjančič
Danila Hrovat
Janja Križnik
dr. Mojca Lipec Stopar, predsednica
Katja Nađ
Maja Poljanšek
mag. Gregor Skumavc
mag. Aleksander Vališer
Andreja Vouk

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

 
 
 
zastavi vprašanje
0 + 7 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
komisije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>