DK SM - Izjava za javnost po izredni seji dne 9.6.2006

nazaj

datum: 09.06.2006

kategorija: Splošna matura

DRŽAVNA KOMISIJA ZA SPLOŠNO MATURO
Izjava za javnost po izredni seji, dne 9. 6. 2006


DK SM je glede na dogodke, ki so se odvijali v zadnjih dneh, danes na izredni seji analizirala potek splošne mature spomladanskega roka 2006 in obravnavala odtujitve izpitnih pol in s tem povezane kršitve izpitne tajnosti.

Ric je članom DK SM ponovno pojasnil postopek distribucije izpitnega gradiva na šole in mehanizme varovanja izpitne tajnosti. DK SM na podlagi do sedaj znanih dejstev ugotavlja, da so bili v teh postopkih izvedeni vsi potrebni ukrepi, ki zagotavljajo varovanje izpitne tajnosti in verodostojnost rezultatov splošne mature spomladanskega roka 2006, ter da gre v navedenem primeru za vdor posameznika v sistem splošne mature z nekim namenom, za kaznivo dejanje.

Po do sedaj znanih podatkih je bil v javnosti na dan pisanja izpita iz maturitetnega predmeta psihologija predčasno razkrit del izpitne pole 3. Kršitev izpitne tajnosti je sicer resen poseg v sistem splošne mature, toda do sedaj znani podatki kažejo na to, da ni ugotovljeno, da bi bila vsebina izpitne pole 3 dijakom pred pisanjem izpita znana. DK SM se je zato odločila, da se izpitna pola 3 oceni, po zaključenem ocenjevanju pa se pripravi različne analize, ki bodo pokazale, ali je kršitev kakorkoli vplivala na uspeh dijakov pri psihologiji. Možne so različne rešitve obravnave rezultatov pri izpitni poli 3.

Pri izpitu iz maturitetnega predmeta nemščina je bila odtujena izpitna pola 2. Državni izpitni center je uspel to izpitno polo pravočasno zamenjati z rezervno različico, tako da je današnji izpit iz nemščine potekal brez posebnosti. DK SM je glede na do sedaj znana dejstva na včerajšnji korespondenčni seji potrdila predlog Državnega izpitnega centra, da se zamenja samo izpitna pola 2 in ne celotno gradivo pri tem predmetu.

Na podlagi ugovora več kandidatov je DKSM na seji obravnavala tudi objavo naslovnice izpitne pole 2 pri biologiji na oglasni deski ene izmed šol, ki izvajajo splošno maturo, dan pred pisanjem izpita iz biologije. DK SM ugotavlja, da je bila storjena napaka ter da vsi kandidati, ki so pisali izpit iz biologije, niso bili v enakovrednem položaju. Izpitno polo 2 bodo tudi na predlog državne predmetne komisije za biologijo ocenjevalci ocenili. Končno odločitev bo DK SM sprejela na podlagi analiz ocenjevanja, rešitev pa bo vsekakor v skladu z načeli pravičnosti in v prid dijakom.

Tako izpita iz maturitetnega predmeta biologija kot psihologija dijakom pri splošni maturi 2006 ne bo potrebno ponavljati.


Ljubljana, 9. 6. 2006


dr. Valentin Bucik,
predsednik DKSM
nazaj