Vpogledi in ugovori po spomladanskem roku SM 2006 - 2. seja

nazaj

datum: 18.08.2006

kategorija: Splošna matura

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na svoji seji v petek, 18. avgusta, obravnavala ugovore preostalih 112 kandidatov, ki so ugovarjali ocenam ali izračunu ocen pri 173 izpitih. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in na podlagi izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 36 kandidatom pri 39 izpitih ocena izboljša, od teh sta 2 kandidata po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravila. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. DK SM bo 112 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 18. avgusta 2006, sklepi o ugovorih in nova obvestila o uspehu oz. maturitetna spričevala pa bodo kandidatom vročeni naknadno.

Pri spomladanskem roku splošne mature je skupaj 804 kandidatov ugovarjalo ocenam pri 1117 izpitih (od skupno približno 51.000 opravljenih izpitov). Po ugovoru se je 262 kandidatom pri 292 izpitih ocena izboljšala.

Kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat vsi ugovori rešeni dovolj zgodaj, da lahko k jesenskemu izpitnemu roku pristopijo tudi kandidati, ki po pozitivno rešenem ugovoru izpolnjujejo pogoje za prijavo k splošni maturi v tem roku.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj