Pred jesenskim rokom SM 2006

nazaj

datum: 22.08.2006

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
V sredo, 23. avgusta, se bo na slovenskih srednjih šolah pričel jesenski rok splošne mature.

K splošni maturi sta se prijavila 2.002 kandidata (lani 2.082); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem roku opravljali izpite iz 39 različnih predmetov. 895 kandidatov bo splošno maturo opravljalo prvič (lani 832), 947 kandidatov pa bo opravljalo enega ali dva popravna izpita (lani 1.003). Drugi del izpitov bo opravljalo 160 kandidatov, ki splošno maturo 2006 opravljajo v dveh delih.

Pisni izpiti iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika se pričnejo v sredo, 23. avgusta. Pisni izpit iz nemščine bo potekal v četrtek, 24. avgusta, iz angleščine v petek, 25. avgusta, iz francoščine in španščine v soboto, 29. avgusta, iz matematike pa v ponedeljek, 28. avgusta. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 29. avgusta do 8. septembra.

Od srede, 23. avgusta, do sobote, 2. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 22. septembra na šolah.


Dodatni maturitetni izpiti
Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. K jesenskemu roku se lahko prijavijo kandidati, ki prvič opravljajo posamezni predmet splošne mature. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 156 kandidatov (lani 134), največ pri zgodovini, ekonomiji, sociologiji in matematiki.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj