Pred esejem SM 2007

nazaj

datum: 03.05.2007

kategorija: Splošna matura

V ponedeljek, 7. maja 2007, bodo dijaki na slovenskih srednjih šolah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 13.152 kandidatov. Letos obsega tematski sklop »Razdalje in bližine v sodobnem romanu« za maturitetni esej pri slovenščini besedili Neznosna lahkost bivanja Milana Kundere ter Pimlico Milana Dekleve.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 28. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali med 26. in 30. majem ter 8. junija. 2. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 31. majem in 12. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 2. in 27. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 16. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 89 šolah (prvič jo bo opravljalo 10.189 kandidatov), lansko leto pa je potekala na 87 šolah (prvič jo je opravljalo 10.403 kandidatov). Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo 84–87 % prijavljenih kandidatov, letno pa 86–89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.408 kandidatov, ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj