Vpogledi in ugovori na spomladanskem roku SM 2007

nazaj

datum: 26.07.2007

kategorija: Splošna matura

Kandidati (11.503), ki so opravljali spomladanski rok splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 19. julija 2007, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.638 kandidatov, in sicer pri 3.612 izpitih. Glede na preteklo leto se prvič število vpogledov ni povečalo, letos je približno 100 vlog za vpoglede manj (lani 3.724 izpitov).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali splošno maturo.

Vpogledi 2007_tabela po predmetih
Vpogledi na Državnem izpitnem centru še potekajo. Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Naslednje sporočilo za javnost bomo posredovali predvidoma v petek, 10. avgusta 2007, ko bo že znano število vseh ugovorov.


mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj