Vpogledi in ugovori po spomladanskem roku SM 2007 - 2. seja

nazaj

datum: 17.08.2007

kategorija: Splošna matura

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na svoji seji danes, 17. avgusta, obravnavala ugovore preostalih 160 kandidatov, ki so ugovarjali ocenam ali izračunu ocen pri 253 izpitih. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in na podlagi izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 53 kandidatom pri 61 izpitih ocena izboljša, od teh je 6 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. DK SM bo 160 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 17. avgusta 2007, sklepi o ugovorih in nova obvestila o uspehu oz. maturitetna spričevala pa bodo kandidatom vročeni naknadno.

Pri spomladanskem roku splošne mature je skupaj 821 kandidatov ugovarjalo ocenam pri 1.200 izpitih (od skupno približno 50.000 opravljenih izpitov). Po ugovoru se je 238 kandidatom pri 273 izpitih ocena izboljšala. Osmim kandidatom je bil ugovor kot prepozen zavržen.

Kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat vsi ugovori rešeni dovolj zgodaj, da lahko k jesenskemu izpitnemu roku pristopijo tudi kandidati, ki po pozitivno rešenem ugovoru izpolnjujejo pogoje za prijavo k splošni maturi v tem roku.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj