Pred esejem SM 2008

nazaj

datum: 05.05.2008

kategorija: Splošna matura

V torek, 6. maja 2008, bodo dijaki na slovenskih srednjih šolah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 12.617 kandidatov. Letos obsega tematski sklop »Obrazi nasilja v dramatiki« za maturitetni esej pri slovenščini besedila Tartuffe J. B. P. Molièra, Kralj na Betajnovi Ivana Cankarja, Fiziki Friedricha Dürrenmatta ter Vladimir Matjaža Zupančiča.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 26. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali med 24. in 28. majem ter 6. junija. 7. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 29. majem in 10. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah 24. in 31. maja , 7. junija ter med 14. in 26. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 14. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 89 šolah, prvič jo bo opravljalo 9.723 kandidatov, lansko leto pa je potekala prav tako na 89 šolah in jo je prvič opravljalo 10.189 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo 84–87 % prijavljenih kandidatov, letno pa 86–89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.404 kandidatov, ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj