Pred spomladanskim rokom SM 2008

nazaj

datum: 22.05.2008

kategorija: Splošna matura

V soboto, 24. maja 2008, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Splošna matura
Letos se je k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavilo 9.723 kandidatov (lani 10.189) z 89 šol (lani 89), ki bodo maturo opravljali iz 35 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so dijaki pisali že 6. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v ponedeljek, 26. maja.

Na dan pisanja izpitov iz angleščine (v soboto, 24. maja) in nemščine (v petek, 6. junija) besedila za slušno preverjanje znanja ne bodo več predvajana na prvem programu Radia Slovenije. Pri vseh predmetih s slušnim preverjanjem znanja, bodo besedila predvajana z zgoščenk, ki jih prejmejo šole.
Pisni izpit iz matematike bo potekal v soboto, 7. junija, pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa od 27. maja do 10. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od sobote, 24. maja do srede, 26. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah 14. julija. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Prijavljeni so 1.404 (lani 1.408) kandidati, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in ekonomije.


Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.

Mag. Darko Zupanc,
v.d. direktorja Državnega izpitnega centra
nazaj