Vpogledi in ugovori na spomladanskem roku SM 2008

nazaj

datum: 24.07.2008

kategorija: Splošna matura

Kandidati (10.962), ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 17. julija 2008, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.437 kandidatov, in sicer pri 3.256 izpitih. Letos je približno 350 vlog za vpoglede manj kot lani (lani 3.612 izpitov).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

Vpogledi tabela 2008

Vpogledi na Državnem izpitnem centru še potekajo. Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Naslednje sporočilo za javnost bomo posredovali predvidoma v torek, 12. avgusta 2008, ko bo že znano število vseh ugovorov.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj