Pred začetkom jesenskega roka SM 2008

nazaj

datum: 25.08.2008

kategorija: Splošna matura

Danes, 25. avgusta, je na slovenskih srednjih šolah prvi dan jesenskega roka splošne mature.

K splošni maturi se je prijavilo 2.875 kandidatov (lani 2.945); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem roku opravljali izpite iz 32 različnih predmetov. 1.010 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 1.007), 1.002 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 1.023). Drugi del izpitov opravlja 144 kandidatov, ki splošno maturo 2008 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem roku 280 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Tako se pisni izpiti iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika pričnejo v ponedeljek, 25. avgusta. Pisni izpit iz matematike bo potekal v torek, 26. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od srede, 27. do sobote, 30. avgusta.

Od ponedeljka, 25. avgusta do torka, 2. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 17. septembra na šolah.

Dodatni maturitetni izpiti
Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 321 kandidatov (lani 314), največ pri zgodovini, sociologiji, matematiki, geografiji in psihologiji.


Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj