Vpogledi in ugovori po jesenskem roku SM 2008

nazaj

datum: 20.10.2008

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so opravljali jesenski rok splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 418 kandidatov, in sicer pri 797 izpitih.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah v četrtek, 2. oktobra, v četrtek, 9. oktobra in v petek, 17. oktobra, obravnavala ugovore 225 kandidatov pri 300 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete in po odpravi računskih napak je sprejela odločitev, da se 51 kandidatom pri 61 izpitih določijo nove ocene. Od 51 kandidatov je 23 kandidatov po uspešno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM je kandidatom po zadnji seji poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov v petek, 17. oktobra, sklepe DK SM pa bodo prejeli naknadno.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj